Vilkår for leie på Sæteren Gård

Det er ikke anledning til å benytte hyttene eller anlegget til innspilling av film, reklame el.l. og det kan ikke bestilles for bruk i kommersiell virksomhet (arrangement av egne kurs, leirer mv) uten tillatelse fra DNT Oslo og Omegn.

Matbestilling

Gruppebookinger er bindende

Endringer kan justeres med 15% intill 3 dager for ankomstdato

Endringer senere enn 3 dager gir ingen rett til refusjon

Matallergi eller andre spesielle behov må meldes inn senest en uke før ankomstdato

Gruppestørrelse for gjeldende priser er minimum 15 personer.

Leietider
Hovedhuset + sovehuset, samt Spettesmia, Eventyrhytta og Knoll
Fra kl. 14 ankomstdag til kl. 12 avreisedag.

Gapahuk og lavvo
Dagleie                   kl. 10.00-15.00 
Overnatting          kl. 15.00-10.00

Parkering
Det er en stor utfartsparkering på sørsiden av Gamle ringeriksvei ved Øverland Gård. Innkjøringen til P-plassen er merket fra hovedveien. Bruk parkeringsplassen til av- og pålessing og parkering. Det er viktig at det ikke forekommer av- og pålessing eller parkering på Øverland Gård eller ved Øverland barnehage. Utfartsparkeringen på Øverland er skiltet med parkeringsforbud mellom kl 24 -06. Etter avtale med Bærum kommune kan alle overnattingsgjester på Sæteren Gård parkere på denne parkeringsplassen i leieperioden uten risiko for borttauing. Det er ikke behov for parkeringsbevis.

Kjøring
Det er 2 km å gå fra parkeringsplassen på Øverland til Sæteren Gård. Veien er stengt med bom. Leietagere har ikke anledning til å kjøre på veien. Det er satt ut bagasjetraller innerst på Øverland utfartsparkering som kan benyttes av alle leietagere.

Nøkler
Nøkler finner du i postkassen på hovedhuset. Nøklene er låst med kodelås.

Betaling
Det vil bli sendt ut faktura på e-post i etterkant av oppholdet.

Avbestilling
Avbestilling av oppholdet kan skje uten ekstra kostnad fram til 1 måned før ankomst. Ved avbestilling 31 – 15 dager før ankomst faktureres et gebyr på 15 % av totalbeløpet angitt i ordrebekreftelsen. Ved avbestilling 14 – 4 dager før ankomst kan bestyrer fakturere inntil 50 % av totalbeløpet angitt i ordrebekreftelsen. Ved avbestilling 0-3 dager før ankomst eller ved manglende oppmøte kan bestyrer fakturere 100 % av totalbeløpet angitt i ordrebekreftelsen.

Ordensregel
For at alle som besøker Sæteren Gård skal ha det bra må det være stille på hele uteområdet fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Sæteren Gård er et leirsted for barn og det er derfor alkoholforbud på hele området.

Vask
Alle leietagere av hovedhus og hytter må rydde og vaske alle brukte arealer før avreise. Alle uteleieenhetene har vaskeutstyr. Alle leietakere som leier gapahuken og lavvoen må rydde og koste etter seg. Leietakere som ikke har vasket hovedhus og/eller sovehus tilstrekkelig blir belastet med et gebyr på kr 1900,- pr enhet. For Spettesmia og Eventyrhytta er gebyret kr 1200,- pr hytte.

Ønsker du utvask? Kontakt oss for bestilling. Pris for utvask av hovedhus og sovehus finner du i prislista

Toalettene på sovehuset blir vasket jevnlig av vaskepersonalet.