Sæteren Gårds historie

Den Norske Turistforening Oslo og Omegn kjøpte Sæteren Gård av Statsbygg i februar 2000 for 3 mill. kr. Eiendommen består av 120 mål utmark, 60 mål innmark og besto i 2000 av hovedhus, låve, stabbur, stall, garasje og seks koier.

Alle bygningene var meget falleferdige da vi overtok stedet. Hovedhuset er oppusset med nytt tak, tette vegger og friske farger på alle vegger både innvendig og utvendig. Stabburet og to av koiene er også satt i stand og fungerer som overnattingssteder. Kjøpet og deler av oppussingen ble finansiert ved gave fra Olav Thon. Olav Thon har

På eiendommen er det satt opp 1 lavvo, 1 gapahuk. Gapahuken ble bygd ved hjelp av midler fra Bekkestua Rotary og Innerweel Klubb. Det er videre bygd flere permanente bålplasser. Disse er finansiert av Bærum kommune.

DEt er utviklet en permanent natur- og opplevelsessti, og en Eventyrsti. I samarbeide med Fossum IL er det også utviklet eget o- kart gir gode muligheter for orienteringsaktiviteter. Faste poster henger ute.

I 2005 ble garasjen revet og det ble satt i gang arbeid med å bygge nytt sovehus og bestyrerbolig. Disse byggene ble offisielt åpnet i april 2006.Sovehuset har sengeplass til 38 barn. Også disse byggene har blitt finansiert av Olav Thon.

Bilder fra byggingen av Sæteren Gård