Generell informasjon

Sæteren Gård er et perfekt tursted for små og store grupper med barn og voksne som vil ut i villmarka. Det er mulig å leie hele eller deler av stedet både til dagsturer og overnattingsturer.

Ønsker der å overnatte på Sæteren Gård har dere flere valgmuligheter: sovehuset, gapahuken, lavvoen og koiene. Sovehuset passer for store grupper (inntil 48 personer) som ønsker å sove innendørs. Gapahuken og lavvoen passer for litt midre grupper (inntil 20 personer) som ønsker seg en skikkelig villmarksopplevelse. De små hyttene passer for familier som ønsker seg en koselig overnattingstur i skogen eller som supplement til de andre enhetene.

Grupper som ønsker å benytte stedet til dagsturer anbefaler vi at leier gapahuken, lavvoen eller Eventyrhytta til dette. I perioder er det stor pågang av grupper som bruker stedet og dere vil da være sikret et sted å være samt at dere får tilgang til utstyrsboden. 

Alle som leier en enhet på Sæteren Gård får tilgang til Stabburet. Der finner du blant annet ved, grillkull og underlag. I Utstyrsboden finner dere en del leker og annet utstyr for aktiviteter ute. Se mer informasjon under lenken til venstre.

Ved leie av deler eller hele anlegget må leietager være klar over at det kan være andre leietagere på andre enheter og at stedet samtidig er åpent for allmenn ferdsel. Leietager må respektere at andre besøkende bruker utearealet til lek etc.

Det er ikke anledning til å benytte hyttene eller anlegget til innspilling av film, reklame el.l. og kan ikke bestilles for bruk i kommersiell virksomhet (arrangement av egne kurs, leirer mv) uten tillatelse fra DNT Oslo og Omegn.

Antall overnattingsplasser

Sted Antall
Sovehuset 30 - 48 personer
Gapahuk 20 personer
Koie tilknyttet gapahuken 2 personer
Lavvo 15 personer
Spettesmia 5 personer
Eventyrhytta 5 personer

Vann

Hovedhus og sovehus har innlagt vann. For de andre enhetene kan drikkevann hentes fra kran på hovedhusets østside eller på toalettet i sovehuset. Det finnes vannkanner på Stabburet.

Søppel

Søppel skal kastes i avfallsbeholderne som står ved låven.

Toaletter

For hovedhus, sovehus, lavvo og koiene: Toaletter på sovehuset (langhuset på tunet).
For gapahuk: Utedo i uthuset som ligger ved koia.
Det er også toaletter i kjelleren på låven.

Grilling/bål

Det er en grillplass i sansehagen foran hovedhuset og egen bål-/grillplass ved gapahuken og lavvoen. I tillegg er det en bålplass for alle besøkende til Sæteren Gård på Stabbursjordet bak sovehuset.  Vi har også en tønnegrill som kan benyttes av våre leietagere. Grillen står ved stabburet og kan flyttes ved behov. Vennlig sett den tilbake på plass etter bruk.

I perioden fra 15. april til 15. september er det bålforbud. Bålplassene kan da brukes som grillplasser. Alle leietagere som tenner bål er til enhver tid selv ansvarlige for sikkerheten rundt dette. Alle som tenner bål, uansett årstid, må ha vann tilgjengelig på stedet slik at bålet kan slukkes. Dagleie inkluderer en vedsekk eller to pakker grillkull. Døgnleie inkluderer to sekker ved eller tre pakker grillkull. Ved/grillkull samt tennveske finnes i utstyrsboden. De som ønsker flere vedsekker kjøper disse for kr 100 pr sekk, grillkull koster kr 50 per pakke.

Utstyrsboden

Utstyrsboden ligger i tilknytning til tunet og disponeres av alle besøkende på Sæteren Gård. Utstyrsboden er åpen. Ved lån av utstyr plikter leietaker å påse at alt utstyret kommer inn i den stand de fant det. Ved feil/mangler kontaktes bestyrer.

Innhold: Liggeunderlag, sitteunderlag, volleyballer, fotballer, kubbespill, stylter, rumpeakebrett og miniski, barnebøtter m/spader. Innholdet i utstyrsboden kan variere noe.

Stabburet

Alle leietagere har tilgang på stabburet. Egen nøkkel finner dere i postkassa på hovedhuset. På stabburet finner dere mye utstyr som kan gi dere et bedre opphold på Sæteren Gård.

Innhold: liggeunderlag, sitteunderlag, bålpanner m/ben, kaffekjeler, kjeler, tønnegriller, ved, grillkull, tennveske, presenninger, kniver, økser, buesager, arbeidshansker, reiseseng og hundebur. 

Natursti / Eventyrsti

Det er permanent natursti og eventyrsti på Sæteren (start ved utstyrsboden). Svarark og fasit finnes i utstyrsboden.

Aktivitetsopplegg

For å gjøre oppholdet på Sæteren Gård enda mer spennende kan dere bestille hjelp til aktivitetsopplegg.  

Oversikt over aktivitetene vi tilbyr finner du her.