Slik kommer du deg hit

Lurer du på veien?

Vår adresse er: Sæteren Gård, Murenveien 151, 1356 Bekkestua

Adressen der du parkerer: Øverland Parkering Gamle Ringeriksvei 122, 1356 Bekkestua.

På beina

Det er flere mulige utgangspunkt for en tur til Sæteren Gård. Gode startsteder er Øverland gård, Haug skole, Skytterkollen eller Steinsskogen gravlund. Det er omtrent 2 km å gå til Sæteren fra alle disse parkeringene.

Parkering (Gamle Ringeriksvei 122) skjer på utfartsparkeringen Øverland Parkering. Denne finner dere på sydsiden av Gamle Ringeriksvei (RV168) fra Griniveien og mot Bærums Verk. Det må ikke forekomme parkering eller av- og pålessing på Øverland gård eller ved Øverland barnehage. Fra Øverland gård og Steinskogen gravlund følger du merket vei til Sæteren Gård. Begge disse er egnet for barnevogn.

Fra Haug skole følger du turstien over golfbanen til Ankerveien. Følg denne et lite stykke vestover og gå stien på vestsiden av Seterbekken eller Murenveien opp til Sæteren. Denne er også egnet for barnevogn.

Fra Skytterkollen kan du følge merket sti til Sæteren Gård. Denne er ikke egnet for barnevogn.

På ski

Det er fin skiløype fra Haga Golf til Sæteren Gård. Det er 2 km fra Haga til Sæteren Gård. Skiløypa er dårlig merket i starten. Du skal følge skiløypa mot Nygård. Etter 1,5 km tar du av mot Sæteren Gård (blåmerket løype). Etter ca 250 meter tar du av skiløypa igjen ut på det øverste jordet like ved den flotte gapahuken. Følg løypene over jordene og ned til hovedhuset på Sæteren Gård.

Skytterkollen er også et fint utgangspunkt for å gå til Sæteren Gård, både sommer og vinter. Løypene følger hverandre på store deler av turen med unntak av en strekning på ca 500 meter. Hele veien er det godt merket og skiltet. Løypa har utgangspunkt fra sørenden av parkeringsplassen på Skytterkollen og går i variert skogterreng frem til Sæteren Gård. Fra parkeringsplassen følger løypa en felles trase i ca 500 meter til sommerløypa tar av på stien til venstre. Løypene er nå adskilt i ca 500 meter til de samles igjen på skitraseen fra Lund til Nygård. Følg denne traseen i ca 250 meter før du igjen tar av til venstre mot Sæteren Gård og Øverland. Skitraseen følges i ca 500 meter før løypa tar av mot Sæteren. Etter ca 250 meter tar du av skiløypa ut på det øverste jordet like ved den flotte gapahuken. Følg løypene over jordene og ned til hovedhuset på Sæteren Gård.

Se føremelding for oppdatert informasjon om skiforholdene: https://www.skiforeningen.no/utimarka/foremelding/barumsmarka/

Buss

Bussrute 150 Oslo - Bærums verk kjører Gamle Ringeriksvei (RV168) forbi Øverland gård. Busstoppet heter Åsterud og ligger 200 m nordvest for gården. Gå ned langs veien til Øverland og følg merket vei til Sæteren Gård. Bussen kjører fra Oslo sentrum via Lysaker og Bekkestua til Bærums verk.

Kjøring på Murenveien

Murenveien er en privat bilvei, og leietagere på Sæteren Gård har ikke anledning til å kjøre inn. Dette gjelder også hvis bommen eventuelt skulle stå oppe. Overtredelser vil bli straffet med et gebyr på kr. 500,- pr bil.