Booking 2022
fra 20. oktober 

Sæteren Gård er barnas tursted i Bærumsmarka. Med overnatting, matservering og aktiviteter er vi et eldorado for barn og voksne. 
Hytta eies og drives av DNT Oslo og Omegn.

Åpningstider i kafeen:

Onsdag: kl 11 -15
Lørdag:   kl 11 -16
Søndag:  kl 11 -16